Uslovi Korišćenja

Autorska prava

2012. godina je bila baš kritična po pitanju krađe tekstova. Čak je i jedna velika novinska agencija ukrala tekst jednoj „maloj blogerki“, da bi posle nagrabusila. Zbog toga, smatram neophodnim postojanje ovih uslova korišćenja.

Nosilac sam autorskog prava na svim tekstovima koje sam napisao. Imate pravo da ih upotrebite ukoliko navedete izvor teksta u isključivo sledećem obliku: „Izvor: Sibin Grašić – etfovac.com“ i to bez skraćivanja ili sakrivanja Internet adrese u punom tekstualnom obliku, tako kako je napisano pod znacima navoda. Ukoliko kojim nesrećnim slučajem prenesete, kopirate, odštampate, iskasapite, naružite ili dopunite moj tekst a da niste naveli izvor, saglasni ste da mogu podneti predlog za izvršenje na osnovu ovih Uslova korišćenja i relevantnih dokaza na iznos koji ocenim da mi pripada.

Tekstovi kategorisani kao Tutorijali i WordPress su objavljeni pod CC BY-NC 3.0 licencom. Pod uslovima navedenim u drugom paragrafu ih možete deliti i umnožavati, kao i preneti na vaš sajt. Možete ih menjati, poboljšavati i nadograđivati, ali ih ne možete koristiti u komercijalne svrhe

Moji Blog postovi su objavljeni pod CC BY-ND 3.0 licencom. Pod uslovima navedenim u drugom paragrafu ih možete deliti i umnožavati, kao i preneti na vaš sajt. Možete ih koristiti u komercijalne svrhe, ali ih ne možete menjati i preoblikovati.

Programski kodovi

Svi programski kodovi koji se mogu naći na mom sajtu su objavljeni pod GPLv3 licencom.

GPL licenca (GNU javna licenca) je copyleft licenca. To znači da su programski kodovi i softver koji objavim ovde u javnom domenu. Možete ih koristiti, modifikovati i distribuirati. Možete ih čak i prodavati u bilo kom obliku. Imate puno pravo na to sve dok se držite GPL licence.

Postoje samo dva uslova pod kojim to možete raditi:

Sors kod (source code) ili uputstvo za njegovo nabavljanje moraju biti priloženi uz vaš kod/softver. Ako je vaš kod/softver dostupan na internetu, i njegov sors kod mora biti dostupan
Licenca pod kojom objavljujete kod/softver takođe mora biti GPLv3

Komentari

Komentari se ne moderišu. To znači da ne postoji odlaganje između vašeg komentarisanja određenog teksta i njegovog objavljivanja na sajtu.

Ovo je moja dnevna soba, ne vaša dnevna soba. Komentarišete kao gost u njoj, pa bih vas zamolio da se ponašate kao gost kog bih rado voleo da vidim opet. Što se tiče uvredljivih komentara (uperenih ka meni, ili bilo kom učesniku diskusije tiče), tu postoji jedna nevidljiva granica koja se pomera sa mojim raspoloženjem. Zamolio bih vas je da je ne prelazite. Čak iako je pređete, možda vam ne obrišem komentar. Da ponovim, granica zavisi od mog trenutnog raspoloženja.

Svi komentari kojima se vređa, kleveta, šire lične i porodične prilike, poziva na nasilje, mržnju, netoleranciju i/ili rušenje ustavnog poretka ili koji su na neki drugi način u suprotnosti sa zakonom, će biti sačuvani i upotrebljeni kao dokaz u postupku koji će bez odlaganja biti pokrenut protiv vas. Ostavljanjem ovakvih komentara obavezujete se da oštećenima nadoknadite svu štetu koju im budete pričinili.

Zato bih vas ljubazno zamolio da dva puta razmislite pre nego ostavite komentar koji se može klasifikovati kao glup/uvredljiv/bezobrazan.

Ukoliko se ne slažete sa gorenavedenim uslovima korišćenja, nemojte posećivati ovaj sajt.

Leave a Comment

1 Comment